☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - BIP ARCHIWALNY

Czwartek 25.04.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE


 

 Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

- współmałżonkowie

- partnerzy w związkach nieformalnych

- dzieci

- osoby starsze

- osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy

 • przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia

 • przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych

 • przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny


 

Inny rodzaj zachowań:

 • niszczenie rzeczy osobistych

 • demolowanie mieszkania

 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź na wiek nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

 • zmuszanie do picia alkoholu

 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

Pracownik socjalny w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje interdyscyplinarną współpracę z instytucjami (sądami, kuratorami sądowymi, szkołami, świetlicami, służbą zdrowia, policją, prokuraturą) i organizacjami pozarządowymi. Działając w oparciu o procedury „Niebieskiej Karty” podejmuje dodatkowo następujące działania:

 1. diagnozuje sytuację rodziny i potrzeby rodziny, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

 2. udziela kompleksowych informacji o:

  • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą rodzinie,

  • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

  • zapewnia osobie, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zależności od potrzeb, schronienie w placówce świadczącej pomoc lub kieruje do ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

  • prowadzi rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Osoby dotknięte problemem przemocy mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. 730 – 1530 oraz korzystać z porad specjalistycznych udzielanych w tut. Ośrodku:

 • psycholog:  wtorki w godz. 800 – 1400

 • prawnik: czwartki w godz. 830 – 1330.


 

PAMIĘTAJ !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.


 

PODSTAWA PRAWNA

 


 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1245).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-09 12:08:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2019-05-08 13:48:53)
 
 
ilość odwiedzin: 576955

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X