☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - BIP ARCHIWALNY

Niedziela 21.07.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KIS

Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną, którego celem jest realizacja działań umożliwiających osobie odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także pełnienia przez nią określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Prowadzona w Klubie reintegracja społeczna i zawodowa ma zmniejszyć negatywne skutki występujących dysfunkcji poprzez takie usługi, jak: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych nie podlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych.

 

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Rozpoczął swoją działalność w grudniu 2003 roku. Pracą KIS koordynuje z-ca dyrektora MOPS.

Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu miasta Szczytna, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby długoletnie bezrobotne.

 

Cel główny KIS: przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców gminy miejskiej Szczytno ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cele szczegółowe:

 

o       minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia

o       promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej

o       przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np.: w ramach prac społecznie użytecznych

o       przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

o       reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

o       kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych

o       propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym

o       kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy

o       rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

o       udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego

o       nabywanie wyższych kwalifikacji zawodowych

o       kształtowanie lub zwiększenie aktywności społecznej

o       ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie

Klub Integracji Społecznej w Szczytnie spełnia następujące funkcje:

o       przygotowuje i prowadzi warsztaty i szkolenia

o       oferuje pomoc psychologiczną

o       oferuje pomoc prawną

o       oferuje dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania ofert pracy dla klientów Klubu

o       oferuje dostęp do lokalnej prasy

o       oferuje pomoc w przygotowaniu aplikacji zawodowych

o       oferuje dostęp do aktualnych  ofert pracy oraz szkoleń, kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje  zawodowe

o       oferuje pracę ramach prac społecznie użytecznych.

 

  W Klubie Integracji Społecznej odbywają się zajęcia reintegracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Program ten skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, będących w III profilu pomocy i uczestniczących jednocześnie w pracach społecznie użytecznych.

 

 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

 

 Starszy pracownik socjalny: Iwona Chrostowska

 

 

Kontakt osobisty:  pokój nr 7

 

 

Kontakt telefoniczny:  0-89/6760923

 

www: http://www.forumkis.pl/

 

Email: kisszczytno@wp.pl

 

 

Indywidualna pomoc psychologiczna

 

 

Wtorki w godz. 800 – 1400

 

 

 Indywidualne porady prawne

 

 

czwartki w godz. 830 - 1330

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 587184

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X