☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - BIP ARCHIWALNY

Niedziela 21.07.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Bohaterów Westerplatte 12 12-100 Szczytno

tel. 89 67 60920

fax: 89 67 60921

e-mail: mopsszczytno@poczta.onet.pl

MOPS


FEAD

INFORMACJA o zakończeniu realizacji edycji 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie informuje, że z dniem 29.07.2020 r. zakończono realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2019.
Z pomocy skorzystało 376 rodzin (912 osób) znajdujących się w trudnej sytuacji. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, mięsne, rybne a także cukier i olej, mogli także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i wyłączenia społecznego. Łącznie wydano ponad 63 tony żywności (63.365,63 kg)
Początek następnej edycji przewidywany jest na listopad 2020r.

 


UWAGA !!!

 

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ WSZELKIE SPRAWY

DO DNIA 22.10.2020R.NALEŻY ZAŁATWIAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DROGA MAILOWĄ(mopsszczytno@poczta.onet.pl)

ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU

POD NR 89 676 09 20,

LUB LISTOWNIE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY INTERNETOWEJ

ePUAP(www.epuap.gov.pl)

 

DOKUMENTY PROSIMY POZOSTAWIAĆ W SKRZYNCE PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH


Od 19 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku

wydawanie jednego gorącego posiłku będzie w siedzibie CARITAS

przy ul. Konopnickiej 72 w Szczytnie

od godz. 1400 do godz. 1430


W związku z nowym okresem świadczeniowym i możliwością osobistego składania wniosków od 3 sierpnia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie przypomina o:

 • zachowaniu dystansu społecznego w odległości 1,5m

 • obowiązku zakrywania nosa i ust

 • dezynfekcji rąk na terenie budynku.


Plakat


INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie informuje, iż w związku ze zbliżajacym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, w tym roku nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+", które zostało ustalone do końca maja 2021 r.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną od dnia 1 LUTEGO 2021 r.

 • w formie papierowej od 1 KWIETNIA 2021 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski o świadczenie DOBRY START "300+" można składać :

 • drogą elektroniczną od 1 LIPCA 2020 r. za pośrednictwem:

- systemów teleinformatycznych banków;

- portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

- platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

 • w formie papierowej od 1 SIERPNIA 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 można składać:

 • drogą elektroniczną od 1 LIPCA 2020 r. za pośrednictwem:

- portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

 • w formie papierowej od 1 SIERPNIA 2020 r.

 


 


FEAD

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W ramach programu wydawana jest żywność dla mieszkańców miasta Szczytno.

Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował 831 osób ( 417 rodzin) do otrzymania tej pomocy.

Terminy wydawania żywności w m-cu lipcu 2020 r.

29 lipiec (środa)

w godz. 11.00 – 19.00

30 lipiec (czwartek)

w godz. 11.00 – 19.00

Z uwagi na stan epidemii konieczne jest posiadanie rękawiczek i maseczek ochronnych.Najbliższe terminy wydawania żywności:

Miejsce wydawania żywności: Siedziba Caritas

Szczytno ul. Konopnickiej 72

 

 

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wydawaniu żywności pomagać będą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie informuje, iż w ramach działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymał maseczki wielokrotnego użytku od:

 1. Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w Nidzicy – 500 sztuk

 1. Spółdzielni Socjalnej „Od… do…” ze Szczytna – 100 sztuk.

Osoby potrzebujące maseczek mogą zgłaszać się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

ul. Boh. Westerplatte 12

w dniach od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 do 15.30


KOMUNIKAT

W związku ze stanem epidemii koronawirusa w Polsce telefoniczne porady prawne będą udzielane:

- w piątki w godzinach od 8.00 do 13:00

na dzień 27.10.2020 r. przeniesione zostaną telefoniczne porady prawne pod numerem telefonu: 510 – 779 - 908


 

 

KOMUNIKAT

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie świadczona jest m.in dla osób:

 • doświadczających przemocy
 • starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub innych wymagających wsparcia

w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 13:00 pod nr telefonu 89 67 60 938


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od poniedziałku 30.03.2020 r. o godz. 9.30 będzie transmisja na żywo serii pt.” Senior w domu”.

Podczas tych transmisji będą prowadzone zajęcia dla seniorów w formie ćwiczeń pamięci, koncentracji, spostrzegawczości. Będą też odpowiedzi na zadawane pytania.

Linki do nagrań poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=UD9kB23AY14

https://www.youtube.com/watch?v=TttiXfezw2M

https://www.youtube.com/watch?v=Bi-3WYGxi4o


Szczytno, dnia 16.03.2019 r.

Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z oświadczeniem Burmistrza Miasta Szczytno oraz wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku ograniczenia w kontaktach interesantów z pracownikami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie będzie pracować jak dotychczas tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, ograniczona do minimum zostaje jednak bezpośrednia obsługa mieszkańców.

Pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze świadczyć będą pracę tylko w niezbędnych i podstawowych czynnościach.

Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną (pod nr tel. 89 67 609 24), mailową (mopsszczytno@poczta.onet.pl), listownie oraz z wykorzystaniem platformy internetowej ePUAP (www.epuap.gov.pl).

 

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W takich przypadkach proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących , będąc pewnym o dobrym stanie własnego zdrowia oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości.


 

KOMUNIKAT

 

Akcja informacyjna 500plus+


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie informuje, że w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 16.30 na parkingu przed Miejskim Domem Kultury w Szczytnie, ul. Polska 12 zostanie przeprowadzona akcja informacyjna Programu "Rodzina 500 Plus".

Tego dnia pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym przedmiotowym programem.

Już od 1 lipca Program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia przez Państwa wniosku o przyznanie świadczenia za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS już od 1 lipca 2019 r. także na pierwsze dziecko.

https://empatia.mpips.gov.pl/

https://www.zus.pl/


W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych drogą internetową oraz porad psychologicznych w formie telefonu zaufania. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017„Samodzielni i skuteczni”.

Porady prawne - świadczone są drogą internetową poprzez stronę: http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

 

Porady psychologiczne - świadczone są w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie ul Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  tel: 098 67 609 35
  e-mail:
  ido.mops@um.szczytno.pl

 3. Podstawy prawne przetwarzania:

  1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   •  w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych,

   •  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

  1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustaw:

 • o pomocy społecznej,

 • o świadczeniach rodzinnych,

 • o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,

 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • o dodatkach mieszkaniowych,

 • prawo energetyczne,

 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • o ochronie zdrowia psychicznego,

 • o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • o zatrudnieniu socjalnym,

 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu weryfikacji Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielaniu i rozliczaniu tej pomocy, a także w celu realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa

   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO,

   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c)w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

   • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

   • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

 1. określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

 2. określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy – Poczta Polska lub dostawcy oprogramowania.

 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 


 

Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie informuje, że od 1 stycznia 2017r. faktury będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca:
Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
 NIP: 745-174-86-03
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bohaterów Westerplatte 12
12-100 Szczytno

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2013-01-25 14:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2020-10-27 09:00:13)
 
 
ilość odwiedzin: 587181

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X