☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - BIP ARCHIWALNY

Niedziela 23.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

75+Usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje „Program Opieka 75+” wprowadzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w roku 2019 i 2020. Program polega na dofinansowaniu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej poprzez zapewnienie tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.


Usługi opiekuńcze

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
  2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.
  3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres oraz miejsce świadczenia.
W przypadku ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych osoba zainteresowana, bądź członek jej rodzinny winni złożyć:
- wniosek bądź podanie o powyższą formę pomocy,
- zlecenie lekarskie (druk można otrzymać u pracownika socjalnego MOPS) wypełnione przez lekarza prowadzącego,
- dokument potwierdzający dochody (odcinek lub decyzja z renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach, inne).

Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
Obecnie stawka godzinowa za usługi opiekuńcze wynosi 21,80 PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-07 09:38:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2020-05-25 12:38:55)
 
 
ilość odwiedzin: 583167

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X