Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin wspierających

 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 - opiece i wychowaniu dziecka

 - prowadzeniu gospodarstwa domowego

 - kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu otoczenia dziecka, która pomaga rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu. Pokazuje jak spędzać czas z dziećmi, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, pomaga w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pokazuje, w jaki sposób się komunikować bez krzyku i przemocy, gdzie szukać pomocy, gdy coś się dzieje. Rodzina przeżywająca trudności może obserwować pozytywne wzorce, właściwe relacje wewnątrzrodzinne i w ten sposób czerpać wiedzę jak prawidłowo realizować role rodzic, opiekuna.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny pomagać innym. Obok satysfakcji z pomocy innym rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

 

 Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie.

 

Osoba do kontaktu: Iwona Chrostowska tel. 89/6760923

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-16 14:20:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2018-03-16 14:22:39)