Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą  osoby tam przebywające , pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku , w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-07 10:07:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2018-03-07 10:07:51)