Zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 12 maca 2004r. o pomocy społecznej prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach.

Cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przyznana pomoc w formie zasiłku celowego, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-07 10:03:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2018-03-07 10:03:24)